V.League
Câu lạc bộ Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1
Hà Nội
15 9 2 4 8 31
2
Bình Định
15 8 4 3 7 27
3
Hải Phòng
15 8 4 3 5 27
4
Viettel
15 8 6 1 10 25
5
SLNA
15 6 5 4 2 22
6
Hoàng Anh Gia Lai
14 5 3 6 3 21
7
Bình Dương
15 5 6 4 -6 19
8
Thanh Hóa
14 5 6 3 4 18
9
Đà Nẵng
15 4 6 5 -5 17
10
Nam Định
15 4 7 4 -7 16
11
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
14 4 7 3 -2 15
12
TP Hồ Chí Minh
15 3 8 4 -8 13
13
Sài Gòn
15 2 7 6 -11 12

Kết quả

V.League
Chưa có kết quả